آمادگی آزمون فراگیر پیام نور

 

نیمه دوم سال ،زمان ثبت نام و برگزاری دوره جدید آزمون های فراگیر پیام نور

مشاهده نتایج آخرین دوره آزمون فراگیر پیام نور (آذر ماه سال 1394)

• مشاهده كارنامه كارشناسی نوبت بیست و چهارم    
• مشاهده كارنامه كاردانی به كارشناسی نوبت پنجم    
• مشاهده كارنامه كارشناسی ارشد نوبت دوازدهم    

• اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تاريخ اعلام نتایج این دوره
• اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص پذیرفته شدگان فراگیر(بسیار مهم)

دانشگاه پیام نور

правильное воспитание детей
скачать шрифты для фотошопа