کارکنان و اعضای هیات علمی

Ghaboosiyeh Teachers and Faculty

اسامی کارکنان موسسه قابوسیه

1- محمد رخشانفر رئیس موسسه

2-  حسینی عضو هیات مدیره

3- خانم قادری عضو هیات مدیره 

4- مهدی کمال غریبی -حراست

4- محمد اکبری  - معاونت اجرایی

5- خانم دانشور -  مالی و اداری

6- شاهده نوروزی -  واحد حقوقی

7- خانم باقری - معاونت آموزش

8- سیاوش زاهدی - مدیر بازرگانی

9- خانم فرجی - مدیر دپارتمان مدیریتMBA , DBA   

10- خانم قربانی -کارشناس آموزش دپارتمان مدیریت

11- خانم صبوحی - مدیر دپارتمان معماری (طراحی دکوراسیون داخلی)

12-  خانم چناشکی کارشناس آموزش دپارتمان معماری

13- خانم مهدوی مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات

14- مصطفی عابدینی - واحد آموزشهای الکترونیکی و مجازی

15- محمد سعد آبادی انتشارات قابوسیه

16-مهدی تیموری - واحد پشتیبانی 

17- انوش ضرغامی - مسئول امور فرهنگی 

18- قاسم نوری - واحد توسعه ارتباطات بازار

کلیه افراد مذکور طبق لیست بیمه تامین اجتماعی اعلام گردیدند .
 

 

правильное воспитание детей
скачать шрифты для фотошопа