technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

موسسه آموزش عالی آزاد قابوسیه

تقدیر فرمانده محترم سپاه گرگان از موسسه قابوسیه

فرمانده محترم سپاه گرگان "سرهنگ سیاه مرزکوهی" ضمن بازدید از موسسه از عملکرد دکتر رخشانفر و مجموعه آموزشی تحت نظارت وی تقدیر به عمل آورد و ایشان تعاملات بیشتر موسسات آموزشی و دانشجویان را با سپاه مورد توجه قرارداد و توسعه فرهنگ اسلامی با تعیین خط و مش همکاری های بین دو مجموعه را مورد تقدیر ویژه قرارداد 

 

شما اینجا هستید: خانه سایر واحد ها مراکز ارائه خدمات قابوسیه بانک اطلاعات تقدیر فرمانده محترم سپاه گرگان از موسسه قابوسیه