technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

موسسه آموزش عالی آزاد قابوسیه

مقاله ها

برنامه های دولت یازدهم برای افزایش کیفیت در دانشگاه ها

 

حسن روحانی اعلام کرد:
برنامه های دولت یازدهم برای افزایش کیفیت در دانشگاهها


رئیس جمهور منتخب ایران با اشاره به برنامه های خود برای افزایش کیفیت در دانشگاهها، گفت: کیفیت را در دانشگاههای دولتی افزایش می دهیم.

به گزارش دانشگاه نیوز حسن روحانی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره برنامه های دولت یازدهم برای دانشگاههای کشور، اظهار داشت: تلاشمان این است کیفیت را در دانشگاههای دولتی افزایش دهیم و برخی از دانشگاهها را به سمت کاربردی شدن پیش بریم.

وی ادامه داد: لازم است ارتباط دانشگاه با بخش صنعت تقویت شود.

رئیس جمهور منتخب ایران، گفت: با سایر بخشهای تولیدی کشور برای اشتغال دانشجویان بعد از پایان تحصیلاتشان ارتباط می گیریم تا دانشجویان بتوانند به مشاغل مورد نظرشان دست یابند.